Biotor biomassa 2.0: Torrefactie
Torrefactie is een nieuwe techniek waarbij biomassa als het ware wordt geroosterd. Dit is het best te vergelijken met het branden van koffiebonen. Alle aanwezige schadelijke gassen worden aan de biomassa onttrokken zodat er een veel schoner en hoogwaardiger eindproduct ontstaat. Door deze nieuwe technologie kan biomassa die eerst niet geschikt was om te gebruiken in een energiecentrale of pelletkachel, nu wel worden gebruikt.

 

By buying BBT tokens, investors can participate in an existing and innovative company that is at the beginning of a sustainable company in the long term.

Do you already have a wallet? Send ETH directly to our contract address 

Copy the address

0x48a714DE00E585537F9FfEc6085850099517674e

Do not use Exchange wallet addresses to prevent losing BBT tokens. We recommend that you only use a MyEtherWallet or MetaMask

Aanmelden nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Biotor Torrefaction
Biotor Torrefaction
Biotor token
Biotor token
Previous Next Play Pause
1 2

Probleem

Het probleem: Veel biomassa als mest, riet, hooi, stro etc. wordt niet benut omdat het in originele vorm niet geschikt is voor opwekking van CO2-neutrale energie (verbranding). Tegelijkertijd worden vooral bomen en hout van overzee geïmporteerd om aan de stijgende vraag naar geschikte biomassa te voldoen.

Onbenutte biomassa verrot en veroorzaakt o.a. afgifte van methaan, een gas met een sterk broeikaseffect.

Import van geschikte biomassa veroorzaakt onnodige bomenkap en extra (logistieke) CO2-uitstoot.

Oplossing

De oplossing: Torrefactie. De Torrefactietechniek verwerkt koolstof houdende biomassa tot geschikte biomassa voor opwekking van CO2-neutrale energie.

Alle biomassastromen worden benut voor CO2-neutrale energieopwekking; methaanafgifte wordt sterk beperkt.

Import van geschikte biomassa wordt beperkt > sterke afname bomenkap en logistieke CO2-uitstoot.

.

Uitdaging

De uitdaging: Torrificeren bij de bron. Torrificeren vindt nu beperkt en gecentraliseerd plaats. Biomassastromen op micro- en mesoniveau blijven daardoor buiten beeld en onbenut. De revolutionaire, door Biotor ontwikkelde torrificeerinstallatie leent zich bij uitstek voor een kleinschaliger inzet. Het doel van Biotor is producenten en afnemers van biomassa regionaal bijeen te brengen > decentrale levering en afname. Biotor wil dit bereiken door:

Het lanceren van een landelijk platvorm waar vraag naar en aanbod van alle biomassastromen samenkomen

Opzet van een dekkend netwerk van Biotor torrificeerinstallaties

bt icon

Biotor Technologie
De pijler onder het gehele concept is de door Biotor ontwikkelde torrefactie installatie. Normaliter kunnen alleen houtpellets worden verbrand in een pelletkachel of kolencentrale, omdat andere biomassasoorten over een te geringe calorische waarde beschikken of een te hoge vochtigheidsgraad hebben. Door de biomassa thermisch te veranderen wordt deze homogeen en hydrofoob en is deze na het productieproces gemakkelijk te verwerken tot pellets of briketten.

 

bp icon

Biotor Pellets 
Het verschil tussen biomassapellets en traditionele houtpellets zit hem er vooral in dat de biomassagrondstof eerst thermisch behandeld wordt bij een temperatuur van rond de 300 graden. Hierdoor verandert de samenstelling van de biomassa in een homogeen en broos product. Het brandbaar gas dat tijdens deze verwerking vrijkomt wordt ingezet om het proces in stand te houden.

 

Biotor Biomassa Trading
Biotor wil een biomassaplatform lanceren, met als doelstelling vraag en aanbod van biomassa reststromen nader bij elkaar te brengen. Enerzijds zullen particulieren/bedrijven eventueel een klein bedrag betalen voor goede biomassa en anderzijds worden, na hiervan biomassa pellets te hebben gemaakt, deze op het platform aangeboden.

 

 

bf icon

Biotor Franchise 
Biotor wil werken met franchisenemers die het recht krijgen elk hun eigen regio te ontwikkelen. Hiervoor worden afspraken gemaakt omtrent vergoedingen, regio, kwaliteit, kosten verkoopprijs en licenties. Door deze franchise ondernemingsvorm kan Biotor in het begin snel groeien en ontwikkelen en de markt direct naar zich toe trekken in deze nieuwe niche-omgeving.

 

 

Word franchise ondernemer van Biotor en werk samen mee aan duurzame en schone energie oplossingen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend onze franchise prospectus aanvragen via info@biotor.nl

 

 

Biotor decentraliseert biomassa en maakt biomassa 2.0 transparant voor de toekomst. Middels onze nieuwe techniek upgraden we biomassa naar schone energie.

Tijdlijn

2013

Oprichting Biotor B.V.

2013-2017

Onderzoek en bouw diverse pilot plans

2018

Voorverkoop Biotor biomassa tokens

2018

Verkoop Biotor biomassa tokens

2018-2019

Bouw eerste grootschalige productielijn

2018-2019

Testfase productielijn

2019

Bouw pellet en briketten fabriek

2019

Start verkoop pellets en briketten

2019

Start Biotor Franchise wereldwijd

bf iconBiotor Franchise

Biotor wil werken met master franchisenemers welke het recht krijgen elk hun eigen regio te ontwikkelen. Hiervoor worden afspraken gemaakt omtrent vergoedingen, regio, kwaliteit, kosten verkoopprijs en licenties. Door deze franchise ondernemingsvorm kan Biotor in het begin snel groeien en ontwikkelen en de markt direct naar zich toe trekken in deze nieuwe niche markt.

Andr├ę Maneschijn
Directeur & Engineer
Edwin v/d Griend
Financieel controller
Rianne Maneschijn
Administratie
Bert v/d Heuvel
Vertegenwoordiger / bulk
Hennie Ring
Verkoop / kantoor

Partners